ACT en ACT meting Burn-out

De ACT meting is een unieke tool, waarbij we naast iemands gekozen competenties (bewuste voorkeuren) ook de onbewuste voorkeuren kunnen meten. Deze tool is online binnen 15 minuten ingevuld en geeft een overzicht of iemand vanuit zijn of haar kracht werkt of vanuit prestatiekracht. Dit kan informatie geven over de te ontwikkelen competenties. Daarnaast ook of iemand op de juiste werkplek zit, of dat er sprake is van een hogere gevoeligheid om een burn-out te ontwikkelen. Dit instrument is zowel individueel te gebruiken als per team. Met behulp van deze meting kunnen doeltreffende interventies ingezet worden om te helpen uw volledige potentieel te ontwikkelen, om burn-out te voorkomen en teams beter te leren gebruikmaken van elkaars potentieel.

 

Assessments

De persoonlijkheidsanalyse en capaciteitentest zijn scherpzinnige, wetenschappelijk onderbouwde tools, die waardevolle inzichten bieden in de wijze waarop mensen van alle niveaus functioneren op de werkvloer. Of u nu de juiste kandidaat moet selecteren, talenten wilt identificeren of de ontwikkeling van leiders wilt versnellen; wij geven u de inzichten die u nodig heeft om de best mogelijke keuzes te maken. De ontwikkeling van een organisatie vindt plaats door inzet, kennis, vaardigheden en motivatie van een medewerker. Daarom is reflectie (en zelfreflectie) op persoonlijk functioneren van noodzakelijk belang.

‘I feel good’ online interventie-programma

Uw medewerkers zijn de kracht van uw organisatie. Door te werken aan het welzijn van uw medewerkers, werkt u aan de groei van uw bedrijf. De persoonlijke aandacht van de werkgever voor de medewerker is van essentieel belang. Hiervoor hebben wij een bewezen interventie-programma ontwikkeld, dat op maat en passend wordt gemaakt op uw medewerkers.

Onze vitaliteitsexperts coachen online op de volgende onderdelen:

  • Meer Bewegen
  • Stoppen met Roken
  • Minder Alcohol
  • Gezonde Voeding
  • Ontspanning & Stressmanagement

Werving en selectie

BNL consultants helpt u met het invoeren van recruitment als strategie. Een succesvolle proactieve aanpak waarmee u geschikte kandidaten beschikbaar heeft, zodra dit nodig is.

Dit ‘nieuwe recruiten’ zorgt ervoor dat recruitment een strategisch onderdeel is van uw zakendoen en geen steeds herhaalde ad hoc oplossing is. Met onze aanpak beschikt u over een continue instroom van goede kandidaten, waardoor uw organisatie snel en adequaat kan inspelen op veranderende markt-, seizoens- en arbeidsomstandigheden.

Onze consultant gaat met de door u aangewezen medewerkers in uw organisatie aan de slag. Tijdens de implementatie van recruitment als strategie bij opdrachtgever, draagt BNL consultants de kennis van deze nieuwe aanpak aan hen over. Daarbij gebruiken wij de bestaande vacatures als concrete casus, waardoor het mogelijk is dat deze vacatures tijdens het proces ingevuld gaan worden. Voor een adequate kennisoverdracht zal onze consultant een deel van zijn/haar tijd bij opdrachtgever  aanwezig zijn.

Leiderschapstraining

Het leiderschapsprogramma richt zich op de benodigde vaardigheden voor de meest voorkomende situaties. Het is daarom uitermate geschikt voor beginnend leidinggevenden en leidinggevenden die al langer een leiderschapsrol vervullen, maar niet eerder een training hebben gevolgd. Ook leidinggevenden die doorgroeien vanuit de inhoud (‘de beste monteur wordt hoofd van de werkplaats’) hebben hier veel baat bij.

Leidinggeven is een vak en wij helpen je er beter in te worden!

Aanbod jongprofessionals

Als je nieuw de arbeidsmarkt betreedt of als nieuweling een bedrijf in komt, is er veel aandacht voor het aanleren van de bedrijfscultuur, de taken en de vaardigheden die bij jouw functie horen. De ‘soft- skills’ zijn minstens zo belangrijk, maar hier wordt meestal minder aandacht aan gegeven. Zowel binnen de voorliggende opleiding als binnen het bedrijf. Dit is zonde, want dit zijn onmisbare vaardigheden, die ervoor zorgen dat je als nieuwe medewerker makkelijker binnen het bedrijf voegt, je beter staande weet te houden binnen de bedrijfscultuur en je mogelijkheden beter benut. Wij bieden een trainingsaanbod, sat de professional alle tools en mogelijkheden geeft zich de soft- skills snel eigen te maken en zo snel en volledig kan invoegen binnen uw bedrijfsstructuur.

Lesaanbod scholen

Adviesbureau Smaragd huldigt het standpunt, dat tijdig en preventief handelen de basis moet zijn in het voorkómen van een burn-out. Dit betekent, dat aan bewustwording moet worden gewerkt, juist op het moment dat een burn-out nog helemaal niet in beeld is. Dit start al in het onderwijs. Want bepaalde norm en waarden komen al vroeg om de hoek kijken en zijn (onbewust) ingevlochten in ons onderwijssysteem of worden overgebracht door de studenten zelf. Wij hebben een specifiek lesaanbod ontwikkeld passend bij de vraagstukken van de studenten, dat hen helpt om voorbereid de arbeidsmarkt te betreden. Na de cursus krijgt iedere deelnemer het certificaat “Ik kan duurzaam aan het werk”, dat mooi past op het C.V voor toekomstige werkgevers.

Bel mij, dit is wat ik zoek!

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met mij op via onderstaande contactformulier. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Trotse samenwerking met