Geldt dit voor u?

  • Zijn uw ziektekosten boven 3% van uw loonsom op jaarbasis ?
  • Heeft u veel kortdurend verzuim?
  • Heeft u personeel met stress gerelateerde klachten?

Wij bieden u hierbij onze gratis quickscan aan. U levert ons, door het beantwoorden van onderstaande vragen, de gegevens waarmee wij een analyse kunnen maken. Op basis van deze analyse ontvangt van ons een helder en onderbouwd voorstel hoe wij u kunnen helpen uw ziektekosten te reduceren en te stabiliseren. Volstrekte geheimhouding van uw gegevens is vanzelfsprekend!

Trotse samenwerking met